ایده اهداف سبز از زمانی کلید خورد که توانستم با برنامه نویسی  از طریق اکسل در یک شرکت خصوصی، روزانه حدود 1 ساعت در وقت یکی از پرسنل صرفه جویی و از مصرف تعدادی کاغذ جلوگیری کنم.

اهداف سبز در فروردین سال 1399 آغاز به کار کرد.

 

چشم انداز اهداف سبز

در زندگی مدرن امروز، ما برای دستیابی به آرزوهای خود به اجبار و یا از روی اختیار، دخالت های مخرب فراوانی در طبیعت داشته ایم. گاهی این آرزوها آنقدر ریشه دوانده است که سبب شده تا ناخودآگاه نه تنها در طبیعت بلکه در زندگی هم نوعان خود نیز اثرات مخربی داشته باشیم. یکی از مهم ترین مسائلی که افراد در جامعه امروز با آن درگیر هستند مسائل اقتصادی و رفع نیازهای مادی خود است. ما با دخالت های غیر مستقیم و نادرست خود سبب بر هم زدن توازن و تعادل اقتصادی در جامعه و در نتیجه فقر عده ای از انسان ها و ثروتمند شدن عده ای دیگر شده ایم.

اهداف سبزی که ما تا کنون آن ها را در لیست آرزوهای خود قرار داده ایم عبارتند از:

  1. کاهش صرف هزینه-زمان برای افراد
  2. کاهش قطع درختان و افزایش فضاهای سبز
  3. کاهش آلودگی هوا
  4. کاهش یا صرفه جویی در مصرف آب
  5. کاهش فقر

ما در اهداف سبز آرزوی بزرگی داریم؛ ولی نه از نوع مخرب. آرزوی ما این است: «فاصله ما تا دستیابی به اهداف سبز باید به صفر میل کند.»

 

مأموریت اهداف سبز

ما اعتقاد داریم که با آموزش و استفاده از تکنولوژی می توان این اهداف را تا حدود زیادی محقق کرد. البته باید در نظر داشته باشیم که همیشه اثر آموزش و تکنولوژی بر اهداف سبز مستقیم نخواهد بود. گاهی این اثر با چند واسطه منجر به تحقق اهداف سبز خواهد شد. تکنولوژی که ما در نظر گرفته ایم، برنامه نویسی و به کارگیری نرم افزارها در فضای آنلاین است.

شاید باورتان نشود، ولی یکی از ساده ترین و در دسترس ترین نرم افزارها اکسل می باشد. با برنامه نویسی و طراحی در اکسل، می توان باعث صرفه جویی در زمان افراد به میزان هفته ها و یا حتی ماه ها شد. این کار نه تنها هزینه آن ها را کاهش می دهد، بلکه در برخی موارد سبب کاهش مصرف کاغذ و در نتیجه به صورت غیر مستقیم باعث کاهش قطع درختان و کاهش مصرف آب خواهد شد؛ که همه این موارد جزو اهداف سبز است.

مأموریت ما این است: «استفاده از آموزش، برنامه نویسی و نرم افزار برای کمک به تحقق اهداف سبز.»

اهداف کوچک تری ما را برای اجرای مأموریت خود کمک می کنند:

  1. شرایطی را فراهم کنیم تا همه افراد از سن 2 سال به بالا بتوانند از اکسل استفاده کنند و اکسل بتواند حداقل یک کمک به آن ها بکند.
  2. شرایطی را فراهم کنیم تا در سال های آغازین در مدارس از اکسل نیز جهت آموزش استفاده شود و اکسل بتواند در آموزش دانش آموزان کمک کند.
اهداف سبز